Nieuwe energiën

Door de strengere energieprestatie eisen die aan gebouwen worden gesteld (E-peil), zal het aandeel hernieuwbare energiesystemen in de bouw alleen meer toenemen. Eltralight biedt deze producten aan en geeft er ook de nodige technische ondersteuning bij.

PV-installaties / Zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen voor de productie van stroom op basis van zonne-energie

Warmtepompboilers

Efficiënte warmwaterbereiding met behulp van omgevingslucht

Warmtepompen

De warmtepomp gebruikt warmte uit de grond, het grondwater of de lucht en gebruikt deze warmte voor verwarming en warm water. Stookkosten kunnen tot 50% worden verlaagd.

Zonneboilers

Efficiënt gebruik maken van zonne-energie voor sanitair waterverwarming is heel eenvoudig:dankzij het pakket voor solaire sanitair waterverwarming

Ventilatie met warmte-terugwinning

Balansventilatie met warmteterugwinning